| Nyomtatás |

Kedves Kollégák!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.

Rövid összefoglalónk után a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélszolgálatával történt levelezésünk eredményét olvashatják.


Bővebb információ a következő linkekre kattitva:

http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/felugyeleti_dij_junius_30.html

http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/felugyeleti_dij_bevallas.html

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Felügyeleti díj

2012/40 VM rendelet

Ügyféltájékoztató

Rövid összefoglaló:

A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig.

A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. A díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a épegészségügyi termékadó összege kizárólag annál a vállalkozásnál, amely azokat befizette.
Fontos megjegyezni, hogy a díj alapja nem a teljes tevékenységből származó, hanem izárólag a fenti tevékenységekből származó árbevétel, illetve jövedelem, vagyis amelyekre az élelmiszerlánc-felügyelet kiterjed.

Egyszerűsített bevallás és százalékos díj helyetti átalánydíj vonatkozik a kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő mikro-vállalkozásokra, amelyek évi húszezer forint összegű felügyeleti díjat kötelesek fizetni. továbbá kisvállalkozásokra is, melyek évi hétszázezer forint íj mellett az egyszerűsített bevallást választhatják.

Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 illió forintot nem haladja meg.

A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges.A díjat a NÉBIH részére átutalással kell megfizetni. A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot
szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.

A felügyeleti díj összegét a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell megfizetni ezer forintra kerekítve. A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a
3. § (5) bekezdése szerinti tranzakció azonosítót. (3. § (5): "A NÉBIH a bevallásról elektronikus úton egyedi tranzakció azonosítót tartalmazó visszaigazolást küld az ügyfél részére.")

A bevallási kötelezettség elektronikus úton ügyfélkapu használatával teljesíthető a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus bevallási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével. Adattartalma:

a) a bevallási nyilatkozatot tevő neve (cégneve), lakhelye (székhelye, telephelye), természetes személy esetében anyja neve, születési helye és ideje;
b) adóazonosító jele (adószáma);
c) előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke;
d) felügyeleti díj alapjául szolgáló előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke tevékenység szerinti bontásban;
e) felügyeleti díj összege;
f) bevallás időszaka (naptári évtől eltérő üzleti év jelzése);
g) kapcsolattartó (képviselő) neve és elérhetősége;
h) fizetési számla száma, amelyről a felügyeleti díj utalásra kerül a NÉBIH számlaszámára;
i) a bevallásra kötelezett által végzett, élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenység megnevezése, és a tevékenység végzésének helye.

Meghatalmazás:

A bevallásra kötelezett a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat írásban ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy számára. A képviseletet a NÉBIHhez e kell jelenteni, a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. A meghatalmazás vagy megbízás eredeti vagy hiteles másolati példányát postai úton is meg kell küldeni  NÉBIH számára.

A NÉBIH a bevallásról elektronikus úton egyedi tranzakció azonosítót tartalmazó visszaigazolást küld az ügyfél részére.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallási nyilatkozatban feltüntetett felügyeleti díj alapját képező előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértékét, valamint a felügyeleti díj sszegét módosíthatja. (legkésőbb 2012.júl.31-ig)

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallást és az azt alátámasztó nyilvántartásokat, bizonylatokat a bevallás teljesítésének évét követő ötödik naptári év végéig köteles megőrizni.

 

Kérdéseink

Kérdéseinkkel megkerestük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, az írásos visszajelzésüket pedig kérdés-felelet formában tájékoztatásul továbbítjuk.

  • A felügyeleti díj-fizetési kötelezettség a szakmánkon belül melyik csoportokat érinti: a kisállatkereskedelemmel, a nagykereskedelemmel vagy a mindkettővel foglalkozó cégeket? – Mindkét csoportot érinti, mind a nagykereskedelemmel, mind a kiskereskedelemmel foglalkozó cégeket.
  • Esetleg csak azokra, akik az élőállat kereskedelemmel foglalkoznak?  - Nem.
  • A díjat a kereskedelmi láncolat minden tagja köteles fizetni (nagyker, kisker), vagy csak a véghasználó?  - A kereskedelmi láncolat minden tagja köteles bevallást készíteni, és felügyeleti díjat fizetni.
  • Nettó vagy a bruttó bevétel 0,1%-át kell fizetni, ill. a teljes bevételt tekintve (amibe beletartozik a tápforgalmazás, műszaki cikkek kereskedelme) vagy csak az élőállat-bevételt tekintve? – A nettó bevétel 0,1%-át. A takarmányforgalmazás szintén felügyeleti díj-köteles.
  • Honnan tölthető le a formanyomtatvány, amivel a bevallás benyújtható? –  A bevallás kizárólag elektronikus úton nyújtható be, a www.nebih.gov.hu honlapon bal oldalon az E-ügyintézés menüponton keresztül belépve. A bevallással kapcsolatban további fontos információkat találhat honlapunkon.
  • A szabadon forgalmazható (engedélyhez nem kötött) állatgyógyászati termékekre is vonatkozik a felügyeleti díj? A teljes bevételben nincs regisztrálva ennek pontos mértéke, így kiszámítása nagy nehézségekbe- esetleges félreértésekbe- ütközne a nem számítógépesített üzleteknél. – A törvény fentiekben hivatkozott bekezdése E) pontja szerint nem különíti el a szabadon forgalmazható ill. az engedélyhez kötött állatgyógyászati termékeket. Mindkét termékcsoportra vonatkozik a bevallási kötelezettség.
  • Ha a karanténozott állatokból nem legalizálnak bevételt, vonatkozik-e rá a felügyeleti díj-kötelezettség? Ha igen, milyen bevétel alapján? – Amennyiben a valóságnak megfelelően VALÓBAN NEM származik bevétele a jelzett tevékenységből, bevallási kötelezettsége nem áll fent.

Alapvetően 2 területet találunk, amely a szakmánkat érintheti:
"állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati termék előállítása vagy forgalmazása"; és az "élő állat szállítást végző vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és
fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etetőitató állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése;"   Ezekről szeretnénk részletesebb tájékoztatást kérni, hogy a bevallásban pontosan milyen kategóriákat, értékeket kell figyelembe venni, hiszen ezen kritériumok alapján nem egyértelmű, hogy a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmére vonatkozik-e a jogszabály. –  Erre vonatkozóan a 2008. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY 47/B §. (2) bekezdése konkrétan felsorolja, hogy mely tevékenységek felügyeleti díj-kötelesek. Az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető, hogy adott vállalkozás esetében mely tevékenységekre vonatkozik konkrétan a felügyeleti díj hatálya: http://www.nebih.gov.hu/kapcsolatfelvetel/gyik/felugyeleti_dij/faqentry_302934.html

 
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van. Holnap Jusztin napja lesz.

BelépésKi olvas minket

Oldalainkat 2 vendég böngészi